Ogłoszenia

18.11.2018 - TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.

2. W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele.

3. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

4. Zachęcamy do wspólnej listopadowej modlitwy z wypominkami za zmarłych codziennie po Mszy św.

5. Pamiętamy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia.

6. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we wspólnocie modlitwy zwanej Żywym Różańcem, zapraszam do skontaktowania się z ks. proboszczem.

7. Dziękuję za posprzątanie kościoła, w nadchodzącym tygodniu prosimy p. Grocheckich i Mariannę Ligęza.